De Balanspiramide

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Reiki

Achtergronden

Reiki als leefwijze
De grondlegger (herontdekker) van de Reiki, Makio Ushui, was een Zen-Boeddhistische monnik, die de volgende leefwijze volgde:

Slechts vandaag,
Maak je niet boos,
Maak je geen zorgen
Wees dankbaar en nederig
Doe je werk waardig
Wees vriendelijk voor anderen


Reiki is een op de oosterse geneeswijze gebaseerde paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met het opleggen van de handen, waarbij het lichaam met levensenergie wordt behandeld. Reiki is eigenlijk niets meer of minder dan het geleiden van je energie. Ons lichaam bevat talrijke energiebanen die van invloed zijn op hoe we ons voelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Door beide handen op bepaalde energiepunten te leggen, wordt de balans van de verschillende energievelden in het lichaam gestimuleerd. Daardoor gaat de energie heerlijk stromen en ontspan je.

De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van Reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld", "liefde" of "Goddelijke energie". Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als één geheel gezien.
De energie waarmee men in de Reikimethode werkt, is overal aanwezig en is het fundament van de wereld. Energiestromen in een lichaam kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld ziekte, stress of nog niet onverwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke klachten als gevolg. Reiki kan deze blokkades door handoplegging opheffen.
Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars geven deze energie slechts door. Dat vermogen om energie door te geven heeft iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' worden kanalen, waardoor de energie wordt doorgegeven, heropend.


Werking
Bij een Reikibehandeling treedt de Reikibeoefenaar als intermediair op voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen en chakra’s. Dit vindt plaats door directe handoplegging of op afstand. Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed op disharmonie of onbalans in ieder deel van het menselijk wezen. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

Inwijdingen
Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel. Hierbij wordt de kracht van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen met de bijbehorende mantra’s geleerd.
In de eerste graad (Usui Reiki 1) ontvangt de leerling een viertal afstemmingen die ervoor zorgen dat de leerling de universele levensenergie kan overdragen en waarmee het kanaal voor de doorgifte van deze universele levensenergie gereactiveerd wordt. Tijdens de cursus krijgt de leerling les in de beginselen van Reiki en hem/haar worden de diverse handposities aangeleerd.
In de tweede graad (Usui Reiki 2) wordt een drietal symbolen geactiveerd die ervoor zorgen dat het doorgiftekanaal, de reikwijdte van Reiki wordt vergroot. In de cursus voor de tweede graad wordt de leerling geleerd om op afstand te genezen. Daartoe wordt de leerling een aantal symbolen aangeleerd, waarmee men Reiki op afstand kan toepassen en waarmee men emotioneel kan genezen. Afstand wordt niet alleen ruimtelijk opgevat, maar ook in tijd.
De derde graad (Usui Reiki 3) is soms een opleiding van één tot drie jaar, waarin de leerling persoonlijk onderwijs en coaching ontvangt om de Reikimethode te onderwijzen en uit te dragen.
De derde graad kan opgedeeld zijn in twee delen, A en B. Dit is echter afhankelijk van de keuze die de Reiki-leraar (doorgaans "Reiki-master" genoemd) daarin heeft gemaakt en/of de Reikistroming. Met het bereiken van de graad 3A is men aspirant-master of innerlijk master, bij het bereiken van de graad 3B krijgt men de titel uitvoerend master. Deze scheiding is gemaakt om aspirant masters wel reeds de masterenergie te geven zonder het bijbehorende symbool ter beschikking te stellen. Zij voelen dan niet de noodzaak om anderen in te wijden in Reiki, het vermogen dat met 3B wél zou worden bereikt. Het mastersymbool, dat nodig is om mensen in te wijden, wordt namelijk pas gegeven bij Reiki 3B.

Reiki Practitioner
Voor een Reiki-beoefenaar die van healing zijn beroep wil maken staat de weg open naar een beroepsopleiding. Na het behalen van de tweede graad wordt een opleiding gevolgd die erkend is door het onafhankelijke kwaliteits- en registratieinstituut Stichting KwaliteitsBeheer Natuurgerichte Therapeuten die o.a. werkt voor de overheid en de ziektekostenverzekeraars. In de opleiding wordt de healer geschoold in het geven van behandelingen in een praktijk, wordt aandacht besteed aan aanvullende technieken en praktijkvoering. Na het behalen van de opleiding en het volgen van een opleiding Medische Basiskennis op HBO-niveau kan de Reiki practitioner zich aansluiten bij de beroepsvereniging BATC. Hierdoor komen zijn behandelingen bij de meeste zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende ziektekostenverzekering.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu